Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, sáng ngày 17/01/2017, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đồng chí Trần Đình Thu, thiếu tướng, Ủy viên Chuyên trách, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng Dân tộc và Miền núi trên địa bàn 02 huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 05/01 đến ngày 13/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô. Tham gia cùng Đoàn còn có lãnh đạo phòng PA 88 Công an tỉnh Kon Tum.

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

Huyện Tu Mơ Rông có tổng diện tích tự nhiên là 85.773,36 ha, trong đó có 77.470,5 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 90,32 ha; dân số 27.800 người, trong đó dân tộc Xơ đăng chiếm 98%; hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 64,98%. Thực hiện chủ trương giao đất gắn với giao rừng, đến nay trên địa bàn huyện đã giao, khoán cho hộ gia đình, cộng đồng thôn làng quản lý bảo vệ được 29.605,12 ha/54.695,5 ha rừng tự nhiên, đạt 54,12%.

Sáng ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

TIN MỚI

 HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

8:47 SA | 12/01/2017

Sáng ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

 HOẠT ĐỘNG BAN DÂN TỘC

11:18 SA | 19/01/2017

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, sáng ngày 17/01/2017, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đồng chí Trần Đình Thu, thiếu tướng, Ủy viên Chuyên trách, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng Dân tộc và Miền núi trên địa bàn 02 huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

10:45 SA | 19/01/2017

Từ ngày 05/01 đến ngày 13/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô. Tham gia cùng Đoàn còn có lãnh đạo phòng PA 88 Công an tỉnh Kon Tum.

 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

4:19 CH | 13/01/2017

Huyện Tu Mơ Rông có tổng diện tích tự nhiên là 85.773,36 ha, trong đó có 77.470,5 ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 90,32 ha; dân số 27.800 người, trong đó dân tộc Xơ đăng chiếm 98%; hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 64,98%. Thực hiện chủ trương giao đất gắn với giao rừng, đến nay trên địa bàn huyện đã giao, khoán cho hộ gia đình, cộng đồng thôn làng quản lý bảo vệ được 29.605,12 ha/54.695,5 ha rừng tự nhiên, đạt 54,12%.

  ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC

4:14 CH | 16/01/2017

Đó là ông A Grin, người dân tộc Ja Rai ở làng Lung, xã YaXiêr, huyện Sa Thầy.Kỷ yếu Hướng dẫn thực hiện Công tác Dân tộc và Chính sách Dân tộc Người có uy tín Dân hỏi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trả lời Thủ tục hành chính Thống kê Công tác dân tộc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum Chương trình 135 Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan chức năng tỉnh trả lời
Liên hệ - Góp ý

 

Các đơn vị tỉnh Kon Tum