Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

Trong dịp bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Chi bộ Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch gồm 03 đợt công tác và cử 09 lượt các đ/c thành viên tổ 04 về giúp xã kết nghĩa Măng Ri, triển khai công tác bầu cử.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc và các đơn vị trong việc nắm bắt kịp thời tình hình nổi cộm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: tình hình an ninh nông thôn; tình hình tôn giáo; thiên tai, dịch bệnh, đói rét; khiếu nại, khiếu kiện; đồng thời, từng bước củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tham mưu cho cơ quan cấp trên trong việc hoạch định chính sách dân tộc.

Đến 19 giờ ngày 22/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã kết thúc cuộc bỏ phiếu. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh đạt trên 99,7%. Các tổ bầu cử đã tiến hành các bước kiểm kê, phân loại phiếu bầu và triển khai công tác kiểm phiếu ngay sau khi cử tri kết thúc bỏ phiếu.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Dân tộc năm 2016 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2016. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2016 tại 03 xã thuộc huyện Ia H’Drai; xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 19/5, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến kiểm tra thực tế tình hình hạn hán và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

TIN MỚI

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

4:31 CH | 25/05/2016

Trong dịp bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Chi bộ Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch gồm 03 đợt công tác và cử 09 lượt các đ/c thành viên tổ 04 về giúp xã kết nghĩa Măng Ri, triển khai công tác bầu cử.

 HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

4:27 CH | 29/04/2016

Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Các mô hình điểm trong lồng ghép tiếp cận văn hóa vào các chương trình, chính sách phát triển”. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và bà Susan Vize, Quyền Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo.

 TIN ĐỊA PHƯƠNG

4:48 CH | 23/05/2016

Đến 19 giờ ngày 22/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã kết thúc cuộc bỏ phiếu. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn tỉnh đạt trên 99,7%. Các tổ bầu cử đã tiến hành các bước kiểm kê, phân loại phiếu bầu và triển khai công tác kiểm phiếu ngay sau khi cử tri kết thúc bỏ phiếu.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

1:22 CH | 19/05/2016

Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong 3 năm học vừa qua (2013 - 2014, 2014 -2015 và năm học 2015 - 2016), Chính phủ đã hỗ trợ trên 196.000 tấn gạo dự trữ Quốc gia cho hơn 500.000 lượt học sinh/năm học của 49 tỉnh thành phố trong cả nước.

  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

3:50 CH | 24/04/2016

Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Quyết định nêu rõ, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

  ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC

3:13 CH | 25/03/2016

Để bảo tồn tiếng cồng chiêng, bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Xê Đăng, đã 10 năm nay già làng A Nea vẫn đều đặn dạy thanh niên trong làng đánh cồng chiêng.Kỷ yếu Hướng dẫn thực hiện Công tác Dân tộc và Chính sách Dân tộc Người có uy tín Dân hỏi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trả lời Thủ tục hành chính Thống kê Công tác dân tộc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum Chương trình 135 Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan chức năng tỉnh trả lời
Liên hệ - Góp ý

Các đơn vị tỉnh Kon Tum