Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
điển hình tiên tiến
Danh sach nguoi uy tin
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời
Thủ tục hành chính
TT06
PTTH
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
50.943

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 04/TU của Tỉnh uỷ. Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kết nghĩa và giúp đỡ Xã Măng Ri thuộc huyện Tu Mơ Rông. Để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh - chính trị trên địa bàn xã.


Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS nhằm hỗ trợ di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện 36 dự án bao gồm 29 dự án ĐCĐC cư xen ghép và 7 dự án ĐCĐC tập trung với tổng kinh phí đã cấp 86.149 triệu đồng.


Sau 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm nhằm chăm lo, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là các địa phương vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Chính sự đầu tư ấy, cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2010-2015


Thông tin trên được Sở LĐTB&XH (cơ quan thường trực Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng cấp tỉnh) báo cáo tại Hội nghị tổng kết chương trình rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh trong hai năm 2014 và 2015. Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức vào sáng 23/10, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổng rà soát cấp tỉnh chủ trì.


Ngày 23/10/2015, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả đã đạt được trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt Nghị định và các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

TIN MỚI

 TIN TỨC - SỰ KIỆN

4:40 CH | 03/11/2015

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm nhằm chăm lo, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là các địa phương vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Chính sự đầu tư ấy, cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2010-2015

 TIN HOẠT ĐỘNG

4:30 CH | 16/11/2015

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 04/TU của Tỉnh uỷ. Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kết nghĩa và giúp đỡ Xã Măng Ri thuộc huyện Tu Mơ Rông. Để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng, an ninh - chính trị trên địa bàn xã.

 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

7:30 CH | 16/11/2015

Kon Tum là vùng đất giàu truyền thống cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là một vùng có nhiều bản sắc văn hóa đậm nét đặc trưng của khu vực Bắc Tây Nguyên thông qua các lễ hội, Sử thi, các giá trị truyền thống vật thể, phi vật thể còn lưu truyền qua các thế hệVĂN BẢN MỚI
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bao dien tu DCSVN
Hoidongdantoc
Chinh phu VN
Uy ban dan toc
TTDTkontum
CT135
daoducHCM
Website liên Kết