Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
PTTH
gopywebsite
LƯỢT TRUY CẬP
49.865

Sáng ngày 28/5/2015, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại nước Cộng hòa Ailen và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho ông Damien Cole, Đại sứ Ailen tại Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc của Việt Nam.Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thông tư đã quy định một số điểm mới trong công tác nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động


Sáng ngày 27/5/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020” (lần 3).


Sáng ngày 25/5/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ xây dựng Luật Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chủ trì Lễ ký kết.


Thực tế triển khai các chính sách dân tộc cho thấy, có những chính sách đã hết hiệu lực nhưng mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Một trong những nguyên nhân là nguồn vốn cho chính sách dân tộc chưa bảo đảm.

TIN MỚI

 HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

4:59 CH | 28/05/2015

Sáng ngày 28/5/2015, tại Hà Nội, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao và Thương mại nước Cộng hòa Ailen và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho ông Damien Cole, Đại sứ Ailen tại Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc của Việt Nam.


 TIN HOẠT ĐỘNG

7:12 CH | 22/05/2015

Ngày 21/5/2015, Đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Trung Kim, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại Ban Dân tộc

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:04 CH | 22/05/2015

Ngày 14/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”.

 CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

10:31 SA | 28/05/2015

Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thông tư đã quy định một số điểm mới trong công tác nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

10:54 SA | 27/05/2015

Thực tế triển khai các chính sách dân tộc cho thấy, có những chính sách đã hết hiệu lực nhưng mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Một trong những nguyên nhân là nguồn vốn cho chính sách dân tộc chưa bảo đảm.VĂN BẢN MỚI
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bao dien tu DCSVN
Hoidongdantoc
Chinh phu VN
Uy ban dan toc
TTDTkontum
CT135
TT06
daoducHCM
Website liên Kết