Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

TIN MỚI

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

4:15 CH | 29/04/2016

Ngày 28/4/2016, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016).

 HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

4:27 CH | 29/04/2016

Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Các mô hình điểm trong lồng ghép tiếp cận văn hóa vào các chương trình, chính sách phát triển”. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và bà Susan Vize, Quyền Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo.


 TIN TỨC KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KON TUM

8:39 SA | 26/04/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 592/QĐ-TTg giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới cho 51 tỉnh, thành phố tổng số tiền 4.249 tỷ đồng; trong đó, tỉnh Kon Tum được phân bổ 53 tỷ đồng.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

1:17 CH | 11/04/2016

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.

  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

3:50 CH | 24/04/2016

Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Quyết định nêu rõ, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

  ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC

3:13 CH | 25/03/2016

Để bảo tồn tiếng cồng chiêng, bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Xê Đăng, đã 10 năm nay già làng A Nea vẫn đều đặn dạy thanh niên trong làng đánh cồng chiêng.Kỷ yếu Hướng dẫn thực hiện Công tác Dân tộc và Chính sách Dân tộc Người có uy tín Dân hỏi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trả lời Thủ tục hành chính Thống kê Công tác dân tộc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum Chương trình 135 Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan chức năng tỉnh trả lời
Liên hệ - Góp ý

Các đơn vị tỉnh Kon Tum