Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập

Chiều ngày 29-6-2016, đồng chí Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Sáng ngày 25/6/2016 tại phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn phổ biển, cung cấp thông tin theo hình thức trực tuyến cho 360 người có uy tín thuộc 05 huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei và một số xã, phường thuộc thành phố Kon Tum.

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục Tiêu phát triển Thiên niên kỷ sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 29/6/2016, tại Khách sạn Đông Dương, TP. Kon Tum, Ban Dân tộc phối hợp BQL dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo thu thập ý kiến hoàn thiện, triển khai mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 20/6/2016, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng dành cho cán bộ công chức, đảng viên cơ quan.

Mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tại xã Mô Rai huyện Sa Thầy đã tổ chức thực hiện tại xã từ năm 2013-2015 theo Quyết định số 245/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tổng kết. Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình bước đầu đã đạt được kết quả nhất định.

TIN MỚI

 

 TIN HOẠT ĐỘNG

7:18 SA | 30/06/2016

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục Tiêu phát triển Thiên niên kỷ sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 29/6/2016, tại Khách sạn Đông Dương, TP. Kon Tum, Ban Dân tộc phối hợp BQL dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo thu thập ý kiến hoàn thiện, triển khai mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

4:27 CH | 29/04/2016

Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Các mô hình điểm trong lồng ghép tiếp cận văn hóa vào các chương trình, chính sách phát triển”. Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và bà Susan Vize, Quyền Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đồng chủ trì Hội thảo.

 TIN ĐỊA PHƯƠNG

9:00 SA | 30/06/2016

Chiều ngày 29-6-2016, đồng chí Đào Xuân Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

10:22 CH | 17/06/2016

Ngày 6/5/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND, về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm theo Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” giai đoạn I trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

2:07 CH | 09/06/2016

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, công tác dân tộc trên địa bàn huyện KonPlông đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

  ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC

3:34 CH | 10/06/2016

Trong những năm gần đây, phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình tại một số thôn làng trên địa bàn xã Ia Chim – Thành phố Kon Tum ngày càng phát triển mạnh mẽ, xuất hiện một số mô hình kinh tế đa dạng đem lại nguồn thu nhập, làm giàu chính đáng đã trở thành một phong trào thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân trong thôn tích cực tham gia.Kỷ yếu Hướng dẫn thực hiện Công tác Dân tộc và Chính sách Dân tộc Người có uy tín Dân hỏi - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trả lời Thủ tục hành chính Thống kê Công tác dân tộc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ủy ban Dân tộc Tỉnh Kon Tum Chương trình 135 Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan chức năng tỉnh trả lời
Liên hệ - Góp ý

Các đơn vị tỉnh Kon Tum