Đăng Nhập
DÂN HỎI - BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Giàng Seo Phử trả lời về tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc

 

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 18/06/2015 Lượt xem : 1285
Quay Về