Đăng Nhập
4:23 CH | 24/02/2015

Để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn III, Ngày 5-12-2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất được quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Để Thông tư thực sự đi vào cuộc sống cần lưu ý một số điểm khi thực hiện và một số đề xuất, kiên nghị khi thực hiên Thông tư trên địa bàn các thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:53 CH | 20/11/2013

 

3:26 CH | 16/10/2013

 

12:50 CH | 26/08/2013

 

12:47 CH | 26/08/2013

 

9:20 SA | 23/08/2013

Chương trình 134, Chương trình 135, Chương trình 2472, Danh mục 3 khu vực miền núi - vùng cao và các nội dung khác liên quan.

8:45 SA | 23/08/2013

Sổ tay hướng dẫn công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135

 

8:19 SA | 23/08/2013

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 dành cho các xã

 

8:16 SA | 23/08/2013

Cẩm nang Chương trình 135: Sổ tay lập kế hoạch Chương trình 135 năm 2010


3:18 CH | 19/08/2013
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối