Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
5:07 CH | 18/01/2019

Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách mới triển khai đối với các vùng dân tộc, nhất là các chính sách đối với các đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, đời sống của nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ DTTS nói riêng từng bước được cải thiện, nâng lên.

4:26 CH | 18/01/2019

Qua 9 năm thực hiện chính sách, từ năm 2010 đến 2018 trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 840.701 lượt người nghèo sinh sống ở vùng khó khăn với tổng kinh phí thực hiện là 81.074,60 triệu đồng

8:25 CH | 14/01/2019

Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao có hơn 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, Kon Tum luôn xác định thực hiện tốt các Chương trình, chính sách dân tộc để giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống ấm no hạnh phúc.

4:44 CH | 14/01/2019

Trong năm 2018, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước 15 chương trình, chính sách, Đề án của Trung ương và 02 chính sách, Đề án đặc thù của tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện,

5:14 CH | 05/01/2019

Qua 02 năm thực hiện chính sách, trên địa bàn tỉnh đã triển khai cấp phát không thu tiền 18 loại ấn phẩm, báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng là các cơ quan, đơn vị, trường học, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi với số lượng trên 812 ngàn tờ báo, tạp chí các loại.

12:44 CH | 03/01/2019

Kon Plong là huyện miền núi, vùng cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum được thành lập năm 2002 trên cơ sở chia tách từ huyện Kon Plong (cũ). Là một trong 02 huyện của tỉnh Kon Tum được hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ, Kon Plong có 09 đơn vị hành chính cấp xã với 89 thôn, 117 làng với 02 xã khu vực II, 07 xã thuộc khu vực III, 78 thôn đặc biệt khó khăn.

8:11 CH | 20/12/2018

Năm 2018, tỉnh Kon Tum có 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và có 66 thôn (làng) đặc biệt khó khăn của xã khu vực I, II thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

10:34 SA | 06/12/2018

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp cùng 04 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác xây dựng mạng lưới rộng khắp từ tỉnh đến tận thôn, làng với bộ máy gồm có: Hội sở NHCSXH tỉnh, 09 NHCSXH huyện, 102 điểm giao dịch tại 102 xã, phường, thị trấn và 1.675 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, làng trên toàn tỉnh.

1:52 CH | 20/11/2018

Triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2018 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, kết quả đã tuyên truyền cho hơn 2.800 lượt người, với 21 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp; ngoài ra lồng ghép tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách khác với 1.207 lượt người.

3:47 CH | 30/10/2018

Trong những năm qua, huyện Đăk Tô thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trang 1 trong 11Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối