Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hội Nông dân tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để cùng triển khai nhiều nội dung hoạt động trọng tâm liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, được sự quan tâm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng nhiều nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hội Nông dân với các đơn vị, như: Xây dựng chương trình phối hợp với Sở Công thương thực hiện công tác tuyên truyền Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn về Kỹ năng kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, với thời gian 05 ngày cho 70 hội viên nông dân tham gia. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ: cung cấp bản tin Khoa học công nghệ, phát hành 1 số/tháng cho 10 huyện, thành hội và 100 cơ sở Hội, để phục vụ công tác tuyên truyền về khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân. Năm 2015, Sở khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho Hội Nông dân tỉnh 300 con ngan giống, trị giá gần 80 triệu đồng, cấp cho 06 hộ hội viên, nông dân; Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ nguồn kinh phí tuyên truyền cho hội viên, nông dân, về lĩnh vực bảo vệ môi trường, bình quân 15 triệu đồng/năm, tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao kiến thức thu gom rác thải trong sinh hoạt và bảo vệ môi trường nông thôn tại 06 huyện, thành phố, cho hơn 300 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Hỗ trợ tài liệu, tờ rơi về môi trường để phục vụ công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân. Thực hiện 01 dự án xây dựng mô hình điểm “thu gom rác thải trong sinh hoạt, bảo vệ môi trường nông thôn”, do Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ, tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; Tổng Kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án 100 triệu đồng; Tổ chức 01 lớp tập huấn: "Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn" cho 100 cán bộ, hội viên, nông dân xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Tổng Kinh phí hỗ trợ: thực hiện dự án: 100 triệu đồng. Đồng thời, trang bị 05 xe thu gom rác, 10 thùng rác cho câu lạc bộ thu gom rác tại xã và tổ chức một số chương trình hoạt động khác; Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 08 lớp tập huấn, về nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái; thu gom, xử lý rác thải nông thôn cho hơn 800 cán bộ, hội viên nông dân tham gia; Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nôgn thôn tổ chức 06 lớp tập huấn trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su cho 260 hội viên nông dân tham gia; phối hợp tổ chức 02 Hội thi "Nông dân với pháp luật", do Bộ Nông nghiệp PTNT và Trung ương Hội Nông dân tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận, với 08 cán bộ Hội tham gia và Hội thi "Nhà nông đua tài" cho 11 cán bộ Hội tham dự; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ nguồn kinh phí tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội cho hội viên nông dân: 03 triệu đồng/năm (từ năm 2010 đến năm 2010 đến năm 2012); 05 triệu đồng/năm (từ năm 2013 đến năm 2015); tổ chức tuyên truyền tại 06 cơ sở hội tại huyện Đăk Hà, Kon rẫy, Ngọc Hồi với 475 hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân tỉnh phân công cán bộ tham gia 06 lớp tập huấn Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk và thành phố Kon Tum, với 18 lượt cán bộ Hội tham dự.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các cấp Hội đã vận động 28.017 ngày công tham gia làm 71 cầu cống, 325 km đường liên thôn; đào đắp 154 km mương thủy lợi; xây dựng 106 phòng học cho học sinh, phòng ở cho giáo viên, giúp các hội viên nông dân chuyển 72 ngôi nhà theo chương trình dãn dân tách hộ, lập vườn; xây dựng 09 nhà rông văn hoá; đào 75 giếng nước, tu sửa 35 giọt nước, đào mới 750 cầu tiêu hợp vệ sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình văn hoá”; hằng năm có hơn 30.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Xây dựng và duy trì 07 câu lạc bộ “Dân số và phát triển”, 24 mô hình chi, tổ Hội không sinh con thứ 3 với 1.408 thành viên; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi “Vui khỏe” cho hội viên nông dân các cấp thông qua các giải thi đấu giải bóng đá, bóng chuyền nông dân. Bên cạnh đó, công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp Hội thường xuyên tham gia thực hiện: kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ số tiền 121 triệu đồng xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và tham gia xây dựng 31 nhà tình nghĩa, với số tiền 454 triệu đồng cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công Cách mạng và gia đình hội viên nông dân nghèo. Ngoài ra, cán bộ, hội viên, nông dân quyên góp 105 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường vào năm học mới.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chương trình, đề án những năm tiếp theo; trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Thứ nhất, phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch số 891/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg: Vận động hội viên, nông dân khai thác mọi tiềm năng về đất đai, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất; tranh thủ các dự án, các nguồn vốn vay của Nhà nước để đầu tư sản xuất; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; hàng năm vận động các hộ giàu, khá kết nghĩa giúp đỡ những hộ hội viên, nông dân nghèo nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để vượt nghèo, tiến tới đủ ăn và khá giàu.

- Thứ hai, Hội Nông dân các cấp phối hợp với UBND, các ngành, đoàn thể cùng cấp vận động hội viên, nông dân, tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt Nghị quyết 08, 09 của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm; phối hợp với lực lượng vũ trang xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là các xã vùng biên giới, giúp đỡ hội viên, nông dân lao động sản xuất phát triển kinh tế; xây dựng “ Điểm sáng vùng biên”, đấu tranh chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Thứ ba, ký kết chương trình phối hợp, tăng cường đoàn kết quân, dân; phòng, chống các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; thực hiện Quyết định 32 của Chính phủ, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn; động viên con em đến tuổi đăng ký nghĩa vụ sẵn sàng lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu./.

Nguyễn Xuân Lộc

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 13/08/2018 Lượt xem : 297
Quay Về