Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Xã Đăk Rơ Nga thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số

Đăk Rơ Nga là một trong 4 xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 216-2020 của huyện Đăk Tô, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống cho người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 788 hộ với 3.361 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS (Xơ Đăng) chiếm 97% tổng dân số trên địa bàn xã. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42,2%, hộ cận nghèo chiếm 21,57% trên tổng số hộ dân toàn xã.

Trong nhiều năm qua, sản xuất của người dân ở đây dựa vào sản xuất nông nghiệp như: cây lúa, cây sắn(khoảng 2.500 ha) và một số ít cây công nghiệp mới trồng trong thời gian gần đây như: cao su, cà phê (khoảng gần 750 ha) nên nguồn thu nhập chính chủ yếu là sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh đó thì việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong đó việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo tinh thần Quyết định số 33, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo được xem là cứu cánh đối với những hộ nghèo trên địa bàn.

Quán triệt chủ trương của chính phủ về làm nhà ở cho hộ nghèo và Kế hoạch số 28 ngày 10-4-2017 của UBND huyện Đăk Tô; Cấp ủy, chính quyền xã Đăk Rơ Nga đã có sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong mọi thôn xóm đến tận hộ dân thông qua các cuộc hội họp, các tổ chức đoàn thể và nhiều kênh khác. Các đối tượng thụ hưởng được bình xét công khai, dân chủ và được thực hiện theo thứ tự ưu tiên cho các hộ gia đình có công với cách mạng, đồng bào DTTS, những người trong vùng thường xuyên bị thiên tai, có đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn….

Qua rà soát, xã Đăk Rơ Nga có 28 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Trong đó số nhà cần xây mới là 21 hộ, số nhà cần sửa chữa là 7 hộ. Tính đến hết tháng 3/2018, toàn xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 13 hộ với tổng diện tích xây dựng, sửa chữa là 528 m2, đạt 46,4% kế hoạch, nguồn vốn giải ngân đạt 731 triệu đồng. Điểm mới trong cách làm của xã là ngoài nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn hỗ trợ từ doanh nghiệp thì một số hộ gia đình đã tự đóng góp thêm, vận động anh em, dòng tộc giúp đỡ, góp công với kinh phí đóng góp chiếm hơn 50% nguồn vốn đã góp phần nâng cao chất lượng, tăng diện tích sử dụng theo phương châm đảm bảo ba cứng (xi măng, cát-gạch, tôn), diện tích các hộ đảm bảo từ 22m2 trở lên.

 

Ảnh minh họa: Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga đã góp phần thay đổi hiện trạng nhà ở cho các gia đình người DTTS là hộ nghèo, giúp họ thoát khỏi tình trạng nhà ở tranh tre, nứa lá để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu noi theo học tập. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ trong cộng đồng, gia đình, dòng tộc, lãng xóm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước “ Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách trên địa bàn xã cũng gặp một số khó khăn như; đa số các hộ dân trên địa bàn xã được phê duyệt là hộ nghèo người DTTS, có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc tự đóng góp thêm kinh phí để xây dựng, sửa chữa còn hạn chế; nguồn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội định mức còn thấp (25 triệu đồng) nên một số hộ không có điều kiện để đối ứng...

Việc thực hiện tốt Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo là người DTTS trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga không đơn thuần chỉ là triển khai một chủ trương lớn của nhà nước, mà đây thực sự là một phong trào mang tính toàn dân và có nghĩa nhân văn sâu sắc, được đồng tình ửng hộ cao. Qua đó, nhiều gia đình đã có cơ hội được xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải thiện đời sống. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp hộ nghèo có thêm nghị lực tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 08/10/2018 Lượt xem : 166
Quay Về