Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
4:56 CH | 24/02/2016

 

2:53 CH | 17/12/2015

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển cộng đồng, gia đình. Nam và nữ có quyền thụ hưởng như nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

8:08 SA | 08/12/2015

Nhiều lao động ở các huyện nghèo phải bỏ dở giấc mơ đổi đời nhờ xuất khẩu lao động. Không chỉ vì hạn chế về trình độ, nhận thức và thói quen của người lao động mà nguyên nhân còn ở sự lỏng lẻo trong việc phối hợp điều hành chương trình của chính quyền địa phương với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và ngành chức năng. Giải pháp được đưa ra lúc này là “Cần cái bắt tay chặt từ 3 bên”.

7:30 CH | 16/11/2015

Kon Tum là vùng đất giàu truyền thống cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là một vùng có nhiều bản sắc văn hóa đậm nét đặc trưng của khu vực Bắc Tây Nguyên thông qua các lễ hội, Sử thi, các giá trị truyền thống vật thể, phi vật thể còn lưu truyền qua các thế hệ

1:11 CH | 16/10/2015

Trong thời gian qua cùng với nhiều chương trình, chính sách an sinh xã hội đã được Nhà nước quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các ngành, các cấp và các đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện. Chính sách hỗ trợ về nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 và nay là Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

10:35 CH | 21/09/2015

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được lãnh đạo Ban Dân tộc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể CBCC và người lao động trong đơn vị quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4:12 CH | 21/09/2015

Từ năm 2012 đến nay tỉnh Kon Tum được ưu tiên hỗ trợ, bố trí từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số kinh phí đã bố trí là 41.400 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ Ai Len đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng tại các xã đã được cải tạo và nâng cấp đáng kể.

10:50 SA | 17/09/2015

Đoàn kết là một truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đúc kết từ truyền thống lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu vai trò đặc biệt quan trọng của đại đoàn kết dân tộc và Người rút ra một nguyên lý chỉ có đoàn kết dân tộc mới giúp dân tộc Việt Nam có được sức mạnh chiến thắng kẻ thù

12:41 SA | 27/08/2015

 

10:27 SA | 11/08/2015

Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS), giao Tổng cục Thống kê là đơn vị chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện.

Trang 10 trong 11Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  Tiếp   Cuối