Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
8:34 SA | 12/10/2018

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản. Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định 449/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thông tin, truyền thông vùng DTTS trên các lĩnh vực.

7:41 CH | 08/10/2018

Đăk Rơ Nga là một trong 4 xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 216-2020 của huyện Đăk Tô, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống cho người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 788 hộ với 3.361 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS (Xơ Đăng) chiếm 97% tổng dân số trên địa bàn xã. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42,2%, hộ cận nghèo chiếm 21,57% trên tổng số hộ dân toàn xã.

7:37 CH | 08/10/2018

Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã có chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thay đổi bộ mặt nông thôn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện.

7:25 CH | 05/10/2018

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước do Trung ương và địa phương ban hành từ năm 2009 đến nay, việc triển khai công tác cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát và đạt được nhiều kết quả tích cực.

9:17 SA | 19/09/2018

Thời gian qua, huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc. Các chương trình, chính sách dân tộc hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, từng bước giảm nghèo bền vững.

4:39 CH | 07/09/2018

Nông dân rất phấn khởi trước nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

2:44 CH | 29/08/2018

Đăk Hà là một huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Kon Tum, có 18 thành phần dân tộc sinh sống. Trong những năm qua, huyện Đăk Hà luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc để giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, ấm no hạnh phúc.

1:31 CH | 13/08/2018

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để cùng triển khai nhiều nội dung hoạt động trọng tâm liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

3:11 CH | 06/07/2018

Trong những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp triển khai thực hiện nhiều đề án về bảo tồn, phát triển văn hoá các DTTS

2:42 CH | 06/07/2018

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến Bình đẳng giới. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum được giao chủ trì phối hợp với Sở Lao động - TBXH, UBND Xã Mô Rai và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Trang 2 trong 11Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối