Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
9:26 SA | 02/07/2018

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương… đặc biệt là chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới…

8:58 SA | 02/07/2018

Với sự đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Kon Tum, các dự án tập trung đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết hợp giảm nghèo bền vững, hạ tầng kinh tế - xã hội, năng lượng, y tế, giáo dục đã và đang mang lại hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân trong vùng dự án.

9:58 SA | 26/06/2018

Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bằng những hình thức thích hợp, hiệu quả, Hội nông dân tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết số 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, hội viên nông dân gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể gắn công tác tuyên truyền với việc vận động 100% cán bộ, 100% số hộ hội viên đăng ký học tập và làm theo bằng các công việc cụ thể… gắn với các mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội và mô hình dân vận khéo; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt và vận động hội viên nông dân tích cực tham gia 3 phong trào thi đua của Hội.

9:48 SA | 19/06/2018

Thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dân dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), trong thời gian qua Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào DTTS&MN. Việc ban hành chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện được quan tâm và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng thông qua các chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011-2016, Chương trình 30a, Chương trình Nông thôn mới, Chương trình 135, chính sách định canh định cư, chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nước sinh hoạt... và Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, Chương trình 135). Ngoài ra còn có các nguồn vốn hỗ trợ của nước ngoài như: ODA, NGO, Chính phủ Phần Lan, Ai Len, Úc...

9:29 SA | 07/06/2018

Ngọc Hồi là huyện miền núi nằm ở ngã ba biên giới, có cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tiếp giáp Vương Quốc Cam Pu Chia và Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Do đó, Ngọc Hồi có vị trí rất quan trọng về đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, là một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh và phấn đấu xây dựng huyện trở thành đô thị loại III vào năm 2020.

3:12 CH | 29/05/2018

Trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; đồng thời, xuất hiện những khó khăn, thách thức mới đan xen. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để các dân tộc trong nước cùng phát triển trong quá trình phân công lao động, sử dụng tài nguyên, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại…

8:57 SA | 25/05/2018

Với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của Chính phủ Ai Len đã góp phần tăng thêm các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân ở xã đặc biệt khó khăn, tạo tiền đề vật chất để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8:47 SA | 25/05/2018

Là một trong 03 huyện của tỉnh Kon Tum được hưởng cơ chế Nghị quyết 30a của Chính phủ, Đăk Glei có 12 xã, thị trấn với 112 thôn làng; trong đó có 9 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 chiếm 34,35% so với tổng số hộ trên địa bàn toàn huyện. Đa số người dân sống bằng nghề nông, mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao... nên việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5:54 CH | 23/05/2018

Kon Tum là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, xuất phát điểm thấp, thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn rất thấp; sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp phần lớn diện tích còn quản canh năng suất rất thấp; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, chưa tiếp cận được với thị trường tiêu thụ; cơ sở hạ tầng còn kém, đặc biệt là mạng lưới giao thông đến các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; hệ thống giao thông liên thôn chưa được phát triển, chủ yếu là đường mòn dân sinh.

1:37 CH | 22/05/2018

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XD NTM) giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kon Tum có 86 xã; mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 30% số xã (25 xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trang 3 trong 11Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối