Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
8:47 SA | 25/05/2018

Là một trong 03 huyện của tỉnh Kon Tum được hưởng cơ chế Nghị quyết 30a của Chính phủ, Đăk Glei có 12 xã, thị trấn với 112 thôn làng; trong đó có 9 xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 chiếm 34,35% so với tổng số hộ trên địa bàn toàn huyện. Đa số người dân sống bằng nghề nông, mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao... nên việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5:54 CH | 23/05/2018

Kon Tum là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, xuất phát điểm thấp, thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn rất thấp; sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp phần lớn diện tích còn quản canh năng suất rất thấp; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, chưa tiếp cận được với thị trường tiêu thụ; cơ sở hạ tầng còn kém, đặc biệt là mạng lưới giao thông đến các xã vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; hệ thống giao thông liên thôn chưa được phát triển, chủ yếu là đường mòn dân sinh.

1:37 CH | 22/05/2018

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XD NTM) giai đoạn 2010-2020, tỉnh Kon Tum có 86 xã; mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 30% số xã (25 xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới.

10:45 CH | 17/05/2018

Năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

10:36 CH | 17/05/2018

Ngọc Réo là một trong 4 xã đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 của huyện Đăk Hà. Đến hết năm 2017 dân số toàn xã có 1.093 hộ, 4.873 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 95% dân số, đa phần đồng bào DTTS là người Xơ Đăng. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn.

10:31 CH | 17/05/2018

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngày 18 tháng 3 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời, động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình.

10:13 CH | 17/05/2018

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên Đán năm 2016 và năm 2017.

10:07 CH | 17/05/2018

Thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020. Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động phối hợp với Chi cục văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng từ năm 1991-2013 theo quy định.

9:26 CH | 17/05/2018

Trong năm 2017, với tổng kinh phí hơn 93 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

10:16 SA | 10/01/2018

Ngay từ đầu năm 2017, Chi bộ đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Cấp uỷ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo xây dựng chương trình công tác, kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối với lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Trang 3 trong 10Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối