Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
10:46 SA | 18/12/2017

Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc từ ngày 17-19/ 12/2017. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc; khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hiểu hơn về sự kiện quan trọng này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban Tổ chức Lễ Tuyên dương.

1:03 CH | 15/12/2017

Tỉnh Kon Tum hiện có 80,48% diện tích đất tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện có 96 Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Trong năm 2017, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

11:10 SA | 08/11/2017

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Rơ Măm là nghề có nguy cơ mai một, thất truyền cao do không còn nghệ nhận duy trì sản xuất sản phẩm dệt mang hoạ tiết văn hoá dân tộc. Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện công tác bảo tồn nghề dệt dân tộc Rơ Măm. Lớp học đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra, ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền nghề dệt, đem lại hiệu quả thiết thực cho các học viên theo học.

1:13 CH | 02/11/2017

Trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS Ban Dân tộc. Vì vậy, liên tục trong các năm từ 2012-2016 CĐCS được Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá là CĐCS vững mạnh.

1:06 CH | 06/10/2017

 

12:59 CH | 26/09/2017

Kon Tum là tỉnh vùng cao, miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và còn nhiều khó khăn thách thức. Kon Tum có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá, phong tục, tập quán và luôn hoà hợp, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3:47 CH | 21/09/2017

Từ 02 Chương trình tín dụng vào năm 2002, qua 15 năm hoạt động, quy mô và chất lượng tín dụng đã được mở rộng và nâng lên toàn diện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang thực hiện 15 Chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay trong 15 năm qua đạt 4.164 tỷ đồng, với 250.074 lượt hộ vay vốn, tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt từ 15-20%, dư nợ bình quân 33 triệu đồng/hộ.

4:26 CH | 15/09/2017

Trong thời gian qua, từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

12:14 CH | 10/09/2017

Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký “Tuyên bố Phát triển Thiên niên kỷ”, gồm 8 Mục tiêu, trong đó có “Mục tiêu về Phát triển bền vững sau năm 2015”. Để thực hiện thành công Mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.

1:10 CH | 01/09/2017

Trong thời gian qua, cùng với các nguồn vốn được đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì nguồn vốn vay tín dụng cũng đã được triển khai thực hiện kịp thời và đồng bộ. Trong 18 chương trình tín dụng chính sách, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hai chương trình tín dụng dành cho hộ dân tộc thiểu số

Trang 4 trong 10Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối