Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
10:45 CH | 17/05/2018

Năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

10:36 CH | 17/05/2018

Ngọc Réo là một trong 4 xã đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 của huyện Đăk Hà. Đến hết năm 2017 dân số toàn xã có 1.093 hộ, 4.873 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 95% dân số, đa phần đồng bào DTTS là người Xơ Đăng. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn.

10:31 CH | 17/05/2018

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ngày 18 tháng 3 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời, động viên, khích lệ tạo điều kiện cho những người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình.

10:13 CH | 17/05/2018

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2017, cơ quan Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên Đán năm 2016 và năm 2017.

10:07 CH | 17/05/2018

Thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020. Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động phối hợp với Chi cục văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng từ năm 1991-2013 theo quy định.

9:26 CH | 17/05/2018

Trong năm 2017, với tổng kinh phí hơn 93 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

10:16 SA | 10/01/2018

Ngay từ đầu năm 2017, Chi bộ đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị. Cấp uỷ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo xây dựng chương trình công tác, kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối với lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

10:46 SA | 18/12/2017

Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc từ ngày 17-19/ 12/2017. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc; khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hiểu hơn về sự kiện quan trọng này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban Tổ chức Lễ Tuyên dương.

1:03 CH | 15/12/2017

Tỉnh Kon Tum hiện có 80,48% diện tích đất tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh hiện có 96 Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Trong năm 2017, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

11:10 SA | 08/11/2017

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Rơ Măm là nghề có nguy cơ mai một, thất truyền cao do không còn nghệ nhận duy trì sản xuất sản phẩm dệt mang hoạ tiết văn hoá dân tộc. Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện công tác bảo tồn nghề dệt dân tộc Rơ Măm. Lớp học đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra, ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền nghề dệt, đem lại hiệu quả thiết thực cho các học viên theo học.

Trang 4 trong 11Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối