Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
1:13 CH | 02/11/2017

Trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS Ban Dân tộc. Vì vậy, liên tục trong các năm từ 2012-2016 CĐCS được Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá là CĐCS vững mạnh.

1:06 CH | 06/10/2017

 

12:59 CH | 26/09/2017

Kon Tum là tỉnh vùng cao, miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và còn nhiều khó khăn thách thức. Kon Tum có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá, phong tục, tập quán và luôn hoà hợp, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3:47 CH | 21/09/2017

Từ 02 Chương trình tín dụng vào năm 2002, qua 15 năm hoạt động, quy mô và chất lượng tín dụng đã được mở rộng và nâng lên toàn diện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang thực hiện 15 Chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay trong 15 năm qua đạt 4.164 tỷ đồng, với 250.074 lượt hộ vay vốn, tăng trưởng tín dụng hàng năm đạt từ 15-20%, dư nợ bình quân 33 triệu đồng/hộ.

4:26 CH | 15/09/2017

Trong thời gian qua, từ nguồn vốn Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

12:14 CH | 10/09/2017

Việt Nam đã cùng với 189 quốc gia trên thế giới ký “Tuyên bố Phát triển Thiên niên kỷ”, gồm 8 Mục tiêu, trong đó có “Mục tiêu về Phát triển bền vững sau năm 2015”. Để thực hiện thành công Mục tiêu này, thì một trong những chỉ tiêu quan trọng là phải bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.

1:10 CH | 01/09/2017

Trong thời gian qua, cùng với các nguồn vốn được đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì nguồn vốn vay tín dụng cũng đã được triển khai thực hiện kịp thời và đồng bộ. Trong 18 chương trình tín dụng chính sách, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hai chương trình tín dụng dành cho hộ dân tộc thiểu số

3:47 CH | 14/08/2017

Trong giai đoạn 2012-2015, tỉnh Kon Tum 61 xã và 50 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II được thụ hưởng Chương trình 135; các xã được đầu tư, hỗ trợ theo Chương trình 135 hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; vùng đặc biệt khó khăn; dân cư phân bố không tập trung, thực trạng tình hình kinh tế và đời sống của người dân còn rất thấp, kinh tế - xã hội kém phát triển; sản xuất chủ yếu là nông, lâm nghiệp phần lớn diện tích còn quản canh năng suất rất thấp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, chưa tiếp cận được với thị trường tiêu thụ.

9:16 SA | 09/08/2017

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai cấp phát không thu tiền 18 loại ấn phẩm, báo, tạp chí với tổng số 35.285 tờ.

9:38 SA | 12/07/2017

Duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của hai dân tộc rất ít người là dân tộc Brâu và dân tộc Rơ Măm; xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, làng nơi sinh sống tập trung của hai dân tộc rất ít người.

Trang 5 trong 11Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối