Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
9:20 SA | 05/07/2017

Chương trình 135 là một trong những chính sách dân tộc quan trọng nhất trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; Chương trình đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi, giảm nghèo nhanh bền vững, tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; những tồn tại, hạn chế; các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới

4:46 CH | 21/06/2017

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, nhiều chủ trương chính sách đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp; công tác phối hợp tuyên truyền của mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

1:13 CH | 28/04/2017

Từ năm 2008 đến 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện đầu tư được 36/36 dự án định canh định cư, đạt 100% dự án được phê duyệt theo Quyết định 1342/QĐ-TTg với 1.307 hộ/5.968 khẩu đã được định canh định cư ổn định.

9:18 CH | 24/04/2017

Thống kê tại tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014- 2016 toàn tỉnh có 540 trường hợp tảo hôn ở 17 dân tộc khác nhau, trong đó DTTS là 506 cặp, chiếm 93,7% tổng số cặp tảo hôn ... Ngoài ra, toàn tỉnh có 5 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, trong đó DTTS chiếm 100% các trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

10:25 SA | 29/03/2017

Trong những năm qua, cùng với các nguồn lực khác được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; từ năm 2012 đến năm 2016 tỉnh Kon Tum còn được ưu tiên hỗ trợ, bố trí từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

4:22 CH | 15/03/2017

Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào DTTS chiếm trên 53% dân số toàn tỉnh với 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến năm 2017, toàn tỉnh có 804 người có uy tín theo quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ sinh sống tại 98 xã, 651 thôn, làng (chiếm 96% tổng số xã, 75,3% tổng số thôn trên địa bàn tỉnh). Theo đó, người có uy tín được bầu chọn là già làng, trưởng thôn là 438 người, chiếm 54,5% tổng số người có uy tín được bầu chọn. Với đặc thù trên, trong những năm qua, già làng, thôn trưởng và người có uy tín trong vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng.

1:31 CH | 10/03/2017

Theo phân định trình độ phát triển, đến năm 2016 tỉnh Kon Tum có 25 xã thuộc khu vực I, 19 xã khu vực II và 58 xã khu vực III. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai các chính sách dân tộc một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp cho từng khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn.

4:39 CH | 28/02/2017

Kết thúc đợt công tác, sau lưng chúng tôi đọng lại màu xanh ngút ngàn của những ruộng lúa bậc thang, hình ảnh những nồi bánh chưng xanh tỏa khói nghi ngút thắm đượm tình tình ngày hội là những thôn, làng đã được định cư ổn định, với những trường học và nhà dân xây dựng kiên cố khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Xuân thực sự về trên vùng căn cứ cách mạng Măng Ri, xuân mang niềm vui, hạnh phúc và hơi thở mới cho thôn, làng vùng cao thêm khởi sắc.

4:01 CH | 28/02/2017

Thực hiện Quyết định 755/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, sau 3 năm tỉnh Kon Tum đã có 14.337 lượt hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện hơn 84 tỷ đồng.

8:03 SA | 28/02/2017

Với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện NQ 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của BCH Trung ương (khoá IX) về công tác dân tộc. Trong thời gian qua, đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum luôn bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trang 6 trong 11Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối