Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
3:47 CH | 01/11/2016

Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt và theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Dân tộc, Thanh tra Ban Dân tộc đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra về các chính sách Dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, đã phát hiện và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi tiền cho Nhà nước.

1:21 SA | 26/10/2016

Trong giai đoạn 2013-2016 Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp tốt việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vận động nhân dân định canh, định cư ổn định sản xuất, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới…cho 1.872 buổi/89.139 lượt người nghe.

1:07 SA | 26/10/2016

Tảo hôn đang xảy ra ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tảo hôn làm suy giảm số lượng và chất lượng dân số. Những vùng tảo hôn, tuổi thọ trung bình chỉ xấp xỉ 45 tuổi.

2:49 CH | 29/09/2016

Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là một trong những chính sách quan trọng do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý. Theo đó, việc cấp không thu tiền một số loại ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

8:54 SA | 29/09/2016

Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhiều chương trình, đề án về tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về sức khoẻ cộng đồng đã được triển khai tại Kon Tum. Qua đó tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã từng bước được đẩy lùi.

1:18 CH | 27/09/2016

Trong những năm vừa qua, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện của Thủ trưởng đơn vị và tinh thần đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Từ đó, đoàn viên công đoàn cơ sở Ban Dân tộc hoạt động đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

8:55 SA | 16/09/2016

Trong thời gian qua việc xây dựng và áp dụng tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của Trung ương để xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn hằng năm trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần triển khai thực hiện thành công Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh

9:32 SA | 12/09/2016

Tuy đã có nhiều chuyển biến so với trước, nhưng hiện nay, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn xảy ra, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa như Ngọc Tem và Đăk Nên (Kon Plông). Tình trạng này xảy ra còn nhiều, gây ra nhiều hệ lụy, nhất là suy giảm về sức khỏe, chất lượng nòi giống trong tương lai.

5:12 CH | 22/08/2016

Đối với người Xơ Teng, việc tổ chức các nghi lễ cộng đồng là thể hiện niềm tin của con người với thần linh. Với ý nghĩa đó, nghệ thuật ngôn từ được người ta sử dụng để kết nối con người với thần linh và kết nối con người với nhau trong môi trường nghi lễ.

1:58 CH | 09/08/2016

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm và đạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò, vị trí của mình

Trang 7 trong 10Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Tiếp   Cuối