Bạn đang ở :   Nghiên cứu - Trao đổi
    Đăng Nhập
2:07 CH | 09/06/2016

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, công tác dân tộc trên địa bàn huyện KonPlông đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

4:57 CH | 06/06/2016

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum nói chung, vùng DTTS nói riêng tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn.

11:02 SA | 31/05/2016

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò của người có uy tín, họ là cầu nối giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân

10:02 CH | 26/05/2016

Do đặc thù có khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, trù phú thuận lợi cho việc bố trí sản xuất, quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là bố trí sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với nhiều loại cây trồng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị sử dụng đất như: cao su, cà phê, bời lời... nên chỉ tính từ năm 2005 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 7.114 hộ, với 21.413 khẩu từ các tỉnh, thành trong nước di cư tự do đến Kon Tum

9:57 CH | 26/05/2016

Sau hơn 02 năm thực hiện Quyết định 755 trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết được một phần tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, ổn định cuộc sống lâu dài, đặc biệt đã góp phần đáng kể vào thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

3:50 CH | 24/04/2016

Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Quyết định nêu rõ, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

3:33 CH | 24/03/2016

Bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân nói chung và cho đồng bào DTTS nói riêng trong những năm qua mặc dù đã có những bước tiến đáng kể, nhất là trong công tác giảm nghèo nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: nguồn lực phân tán, chồng chéo, hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp với xu thế phát triển của đất nước và tiến trình hội nhập quốc tế, kết quả chính sách giải quyết việc làm và giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo, cận nghèo còn cao...

1:32 CH | 16/03/2016

Chương trình 135 được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua 3 giai đoạn đã kịp thời hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

8:07 SA | 29/02/2016

Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 đã thể hiện sự cam kết, sự quan tâm đặc biệt, quyết liệt của Chính phủ đối với việc phát triển mọi mặt vùng DTTS và miền núi.

9:58 SA | 26/02/2016

Để tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới và đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác dân tộc trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc đã xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới”.

Trang 9 trong 11Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  Tiếp   Cuối