4:14 CH | 23/05/2014

Kế hoạch số 307/KH-BDT ngày 23/5/2014 của Ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kế hoạch 307/KH-BDT  

Chỉ thị 32 của TW Đảng  

Hiến pháp nước CHXHCNVN  

Nội dung cơ bản của Hiến pháp

Nghị quyết 64 của QH13  

Nghị quyết 718 của QH13  

Nghị quyết 719 của QH13

2:49 CH | 23/05/2014

Công văn số 308/BDT-CSDT ngày 23/5/2014 của Ban Dân tộc về việc thông báo chương trình làm việc của đoàn công tác tham vấn xây dựng giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

 Công văn 308/BDT-CSDT của Ban Dân tộc tỉnh

 Công văn 449/UBDT-VP của Uỷ ban Dân tộc gửi kèm

10:25 SA | 12/05/2014
8:24 SA | 03/09/2013
11:02 SA | 15/05/2013
Trang 4 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  Tiếp   Cuối