Bạn đang ở :   Thống kê công tác dân tộc
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Phiếu báo cáo thông tin Về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

Sổ tay hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo, danh mục phiếu báo cáo thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc

- Sổ tay hướng dẫn (Tải về)

- Danh mục phiếu báo cáo thông tin (Tải về)

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 30/08/2016 Lượt xem : 2347
Quay Về