Bạn đang ở :   Thống kê công tác dân tộc
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Số liệu thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 17/02/2016, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo số 03/TB-BDT về số liệu thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Việc xác định chính xác đơn vị hành chính, đặc biệt là xác định các thôn, làng đồng bào dân tộc nhằm làm cơ sở xây dựng bộ dữ liệu chính thống về các thôn, làng đồng bào dân tộc nhằm phục vụ cho việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cụ thể:

1. TP. Kon Tum: 183 thôn, làng, TDP (có 62 thôn, làng đồng bào dân tộc).

2. Huyện Đắk Hà: 105 thôn, làng,TDP (có 65 thôn, làng đồng bào dân tộc).

3. Huyện Đắk Tô: 67 thôn, làng, Khối (có 42 thôn, làng đồng bào dân tộc).

4. Huyện Ngọc Hồi: 76 thôn, làng, TDP (có 64 thôn, làng đồng bào dân tộc).

5. Huyện Đắk Glei: 112 thôn, làng (có 109 thôn, làng đồng bào dân tộc).

6. Huyện Tu Mơ Rông: 91 thôn, làng (có 91 thôn, làng đồng bào dân tộc).

7. Huyện Kon Rẫy: 56 thôn, làng (có 42 thôn, làng đồng bào dân tộc).

8. Huyện Kon Plông: 89 thôn, làng (có 88 thôn, làng đồng bào dân tộc).

9. Huyện Sa Thầy: 74 thôn, làng (có 43 thôn, làng đồng bào dân tộc).

10. Huyện Ia H’Drai: 16 thôn, làng (có 16 thôn, làng đồng bào dân tộc).

(Chi tiết Tải về tại đây)

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 26/02/2016 Lượt xem : 1951
Quay Về