Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG BAN DÂN TỘC

Hoàn thành 02 Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ xã thuộc Chương trình 135

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1172/UBND-KGVX ngày 11/5/2018 và triển khai kế hoạch số 27/KH-BDT của Ban Dân tộc; từ ngày 16/08/2018 đến ngày 22/08/2018 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần Kiến tạo Nhất Tâm và các đơn vị có liên quan tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã thuộc Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 202 đại biểu/266 đại biểu được triệu tập.

Đồng chí U Minh Nam, Phó Trưởng ban Dân tộc khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại 02 Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí giảng viên trình bày, trao đổi các nội dung về Nghiệp vụ đấu thầu; Kỹ năng về quản lý tài chính và thanh, quyết toán nguồn vốn. Các đại biểu, đã tập trung theo dõi, lắng nghe đầy đủ các nội dung do giảng viên trình bày, tích cực phát biểu ý kiến, thẳng thắn trao đổi, thảo luận cũng như đưa ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của địa phương để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm và chấp hành tốt nội quy của lớp trong quá trình tham gia tập huấn. Các đồng chí giảng viên đã trình bày các nội dung bài giảng với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác truyền đạt, thường xuyên trao đổi kiến thức với học viên nhất là những nội dung học viên chưa rõ; Công ty cổ phần kiến tạo Nhất Tâm đã phối hợp rất tốt với Ban Dân tộc trong quá trình theo dõi, quản lý và tổ chức lớp tập huấn.


Giảng viên trình bày, trao đổi các nội dung tại Hội nghị tập huấn

Với các nội dung đã được Giảng viên trình bày tại lớp đã góp phần bổ sung, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức cho đội ngũ cán bộ xã về Nghiệp vụ đấu thầu, kỹ năng quản lý tài chính và thanh quyết toán nguồn vốn để góp phần triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và các chương trình chính sách dân tộc tại địa phương đạt hiệu quả. Trên cơ sở các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng được truyền đạt tại Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Các học viên chia nhóm trao đổi, thảo luận tại Hội nghị tập huấn

Kết thúc các Hội nghị tập huấn, đơn vị đào tạo đã cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khoá học.


Đồng chí U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc trao giấy khen và chứng chỉ cho các học viên hoàn thành xuất sắc khoá học

Sau đợt tập huấn này, theo kế hoạch Ban Dân tộc sẽ phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại Trung tâm các huyện cho đối tượng là cán bộ các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 về các nội dung như: quá trình quản lý thực hiện các Chương trình, dự án nói chung và triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 nói riêng; các nội dung liên quan đến giảm nghèo đa chiều, công tác giảm nghèo và Quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135.

Trần Văn Tấn

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 23/08/2018 Lượt xem : 246
Quay Về