Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG BAN DÂN TỘC

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối các cơ quan tham mưu QLNN về văn hóa - xã hội

Sáng ngày 19/10/2018 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự có đại diện các đơn vị trong Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội.

 

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua tại hội nghị bao gồm: Sở Thông tin&Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giaó dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Theo đó, các đơn vị đã cùng ký cam kết giao ước thi đua cùng nhau quyết tâm thi đua, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chấp hành tốt đường lối, chủ tương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham gia các hoạt động xã hội.

Bản ký kết giao ước thi đua còn đưa ra bảng đánh giá, chấm điểm thi đua năm 2018 gồm các tiêu chí, thang điểm, đánh giá, xếp loại. Hội nghị ký kết giao ước thi đua là dịp để các đơn vị cùng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội năm 2018./.

Trần Thị Y Tú

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 23/10/2018 Lượt xem : 162
Quay Về