Đăng Nhập
8:46 SA | 27/11/2014
Thực hiện Chương trình công tác của Ban Dân tộc trong năm 2014, Ban Dân tộc đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà đại diện cho một số hộ
1:28 CH | 21/11/2014
Thực hiện Kế hoạch số 817/KH-BDT, ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc năm 2014 trên địa bàn các huyện, thành phố. Từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2014, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum do đồng chí Đặng Luận, Phó Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2013, 2014 trên địa bàn 3 xã: Bờ Y, Đăk Xú, Đăk Dục thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
12:29 CH | 03/11/2014
Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 29 tháng 10 năm 2014,  đồng chí U Minh Nam, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh và phòng chuyên môn thuộc Ban  tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn 3 xã: Pô Kô, Kon Đào, Văn Lem thuộc huyện Đăk Tô. Tham gia cùng đoàn có đại diện Phòng Dân tộc huyện Đăk Tô
12:24 CH | 03/11/2014
 Ngày 20 tháng 10 năm 2014, Ủy nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014.
10:26 SA | 15/09/2014

Ngày 8/9/2014, tại Khách sạn Đông Dương, thành phố Kon Tum, Ban Quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo định hướng tiếp cận phương pháp đo lường nghèo đa chiều. Tham gia Hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và các phòng, ban thuộc 9 huyện, thành phố.

 

6:44 CH | 10/09/2014

Ngày 05/8/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 1966/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, ngành (Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư), UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHCSXH tỉnh để tổ chức thực hiện kịp thời về nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn.

6:22 CH | 10/09/2014
Ngày 26/6/2014 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1049/2014/QĐ-TTg, ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Quyết định 1049/QĐ - TTg thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.
5:17 CH | 08/09/2014

Trong khuôn khổ Chương trình 135 giai đoạn 2013 – 2015, Chính phủ Ai Len cam kết tài trợ 13,29 triệu Euro (mỗi năm 4,43 triệu Euro) cho các xã ĐBKK tại 8 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum và Trà Vinh.

10:09 SA | 11/08/2014

Ngày 05/8/2014, Tổ tư vấn lưu động Ban Dân tộc do đ/c U Minh Nam, Phó Trưởng Ban làm Tổ trưởng đã tiến hành tư vấn hỗ trợ kiến thức về bình đẳng giới cho người dân đồng bào DTTS tại làng Xộp và làng Le xã Mô Rai.

1:47 CH | 11/07/2014

Từ ngày 22/6 - 30/6/2014, thực hiện Chương trình công tác năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc.

Trang 17 trong 18Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  Tiếp   Cuối