Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc tổ chức khảo sát thực tế công tác tuyên truyền tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-UBDT ngày 10/5/2018. Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Kon Tum từ ngày 28-30/5/2018 để tổ chức khảo sát thực tế công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018.

Theo đó, sáng ngày 30/5/2018 Đoàn công tác do đồng chí Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 và Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Các đồng chí trong cuộc họp đã thảo luận và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua tại địa phương với đoàn, như việc cấp phát các ấn phẩm theo Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng vẫn chưa kịp thời, một số nơi còn tồn đọng báo, tạp chí tại các xã; đa số xin số liệu báo cáo của Bưu điện nên gây khó khăn trong công tác quản lý; một số đối tượng thụ hưởng trình độ dân trí còn thấp vì vậy việc tiếp cận các thông tin còn hạn chế; Việc triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gặp khó khăn về kinh phí.


Các đồng chí thảo luận trong buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong cuộc họp, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới đối với các cơ quan, đơn vị.

- Đối với Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần chú trọng các phương pháp tuyên truyền mang tính thời sự mà vẫn đưa được các thông tin cần thiết, thiết thực nhất với người dân đặc biệt mang tính lâu dài để người dân nắm rõ các thông tin đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước, các kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế xã hội giữ vững bản sắc văn hóa các dân tộc và giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

- Đối với Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 với các nội dung tuyên truyền trực quan, gần gũi với người dân. Đồng thời đề nghị địa phương bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch, các Phòng Dân tộc tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch.

Trước đó, ngày 28/5/2018 Đoàn cũng đã làm việc và tổ chức khảo sát thực tế về công tác tuyên truyền đối với cán bộ xã, già làng, thôn trưởng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và người dân tại 2 xã Sa Bình và Hơ Moong của huyện Sa Thầy.


Đoàn làm việc tại Xã Sa Bình Huyện Sa Thầy


Đồng chí Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền trao đổi với già làng của Xã Sa Bình Huyện Sa Thầy

Ksor H’Nhuên

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 31/05/2018 Lượt xem : 166
Quay Về