Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG UỶ BAN DÂN TỘC

Tổ chức Hội thảo báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

Ngày 19-10, tại Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển Ireland và Tổ chức Care quốc tế tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020”. Tham dự Hội thảo về phía Ủy ban Dân tộc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo và đại diện Ban Dân tộc 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Toàn cảnh Hội thảo

Theo Báo cáo giữa kỳ Chương trình 135 của Ủy ban Dân tộc, bên cạnh nguồn vốn nhà nước, trong ba năm 2016-2018, Ủy ban Dân tộc đã huy động 10 triệu euro từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len để hỗ trợ cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn 9 tỉnh, trong đó có tỉnh Kon Tum. Nguồn vốn này được thực hiện cho từng tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Qua 3 năm triển khai Chương trình, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2017, Chương trình 135 đầu tư 9.106 công trình cơ sở hạ tầng, thực hiện duy tu bão dưỡng 3.295 công trình do các xã làm chủ đầu tư và tổ nhóm cộng đồng thôn, làng thực hiện; hỗ trợ trực tiếp giống cây, giống con, phân bón, vật tư sản xuất... cho hơn 1,512 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn hơn 1.690 lớp với trên 103 ngàn học viên đã góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn 6,72%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2016, hộ nghèo DTTS năm 2017 giảm gần 92.000 hộ so với năm 2016. Dự kiến đến năm 2020, Chương trình sẽ cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã góp phần cải thiện dân sinh, kinh tế-xã hội ở các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham mưu thực hiện Chương trình 135 tại các xã, huyện thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh; kết quả việc phân cấp giao cho xã làm chủ đầu tư; việc tham gia đóng góp của cộng đồng đối với các công trình trên địa bàn giai đoạn 2016-2018; kinh nghiệm trong việc triển khai tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng, duy tu bảo dưỡng công trình; nâng cao năng lực kết hợp với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của chương trình; nâng cao năng lực trong xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; đề xuất những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện khi thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương...


Đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum (thứ hai, phía trong từ trái sang) cùng đại biểu các tỉnh thảo luận nhóm tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tiếp thu các ý kiến, đồng thời khẳng định, các góp ý của các đại biểu là những nội dung, đề xuất để góp phần nâng cao chất lượng đánh giá giữa kỳ Chương trình 135 và triển khai thực hiện Chương trình 135 thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 23/10/2018 Lượt xem : 101
Quay Về