Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
2:45 CH | 30/01/2019

Chiều ngày 22/01/2019 tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

5:09 CH | 18/01/2019

Ngày 14/01/2019 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019.

5:03 CH | 18/01/2019

Năm 2018, tỉnh Kon Tum được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện cho vay theo Quyết định 2085/QĐ-TTg là 17.500 triệu đồng

8:22 CH | 14/01/2019

Trong tháng 12-2018, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

2:20 CH | 14/01/2019

Ngày 20/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 04 phê duyệt Đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon KơTu, xã ĐăkRơWa, thành phố Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

3:04 CH | 11/01/2019

Ngày 31/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1894/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

2:54 CH | 11/01/2019

Ngày 28-12-2018, UBND huyện IaH’drai ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

2:36 CH | 11/01/2019

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020.

10:40 SA | 07/01/2019

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

4:59 CH | 05/01/2019

Năm 2018, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan cấp phát 53.790 tờ báo Dân tộc và phát triển và 6.264 tờ báo ảnh Kon Tum cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Trang 1 trong 21Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối