Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện. Sáng ngày 24/7, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy.

Tham dự công bố quyết định, về phía Đoàn Thanh tra có đ/c A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh; đ/c Bùi Thái Dũng - Trưởng phòng Thanh tra 2, Thanh tra tỉnh - Trường đoàn Thanh tra và các đ/c trong Đoàn Thanh tra; Về phía huyện có đ/c Huỳnh Minh Chương - Chủ tịch huyện Kon Rẫy; các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn có liên quan; các đồng chí lãnh đạo UBND các xã trong huyện.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, đ/c Bùi Thái Dũng - Trưởng phòng Thanh tra 2, Thanh tra tỉnh - Trường đoàn Thanh tra thông qua Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Kế hoạch tiến hành thanh tra. Đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

 

đ/c Bùi Thái Dũng - Trưởng phòng Thanh tra 2, Thanh tra tỉnh - Trường đoàn Thanh tra thông qua Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, A Vượng - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch huyện chỉ đạo các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ số liệu cho Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra nhanh chóng hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao. ---------- Tổ Thanh tra Ban Dân tộc thuộc tổ 2 của Đoàn Thanh tra liên ngành, với mục đích thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổ thanh tra Ban Dân tộc sẽ thanh tra những nội dung sau: Chương trình 135 niên độ đầu tư năm 2014 đến 2017; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, niên độ đầu tư từ năm 2015 đến 2017; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, niên độ đầu tư năm 2014 đến 2015, Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Các dự án ĐCĐC xen ghép thực hiện năm 2015-2016). Dự kiến thời gian Thanh tra là 30 ngày làm việc, sau khi kết thúc thanh tra, dựa trên kết quả làm việc với đối tượng thanh tra, tổ thanh tra Ban Dân tộc có báo cáo và kết luận thanh tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các Chương trình, Chính sách, nếu phát hiện các sai phạm trong quá trình thực hiện, đoàn sẽ làm rõ, quy trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục, xử lý về kinh tế theo đúng quy định của Luật thanh tra./.

Phan Xuân Cảnh

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 25/07/2018 Lượt xem : 172
Quay Về