Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020


Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã thuộc huyện nghèo có trong danh sách quy định tại Quyết định số 275/QĐ-TTg thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ kể từ ngày Quyết định 275/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Đối với 08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

(i) Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc huyện được công nhận thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg tiếp tục được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

(ii) Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác tại các xã không phải là xã khu vực III, thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc 08 huyện được công nhận thoát nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg thì được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho đến hết năm 2018.

Chi tiết Văn bản xem tại đây

Nguyễn Xuân Lộc

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 23/08/2018 Lượt xem : 719
Quay Về