Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư mới quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Ngày 05/11/2018 Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT.

Theo đó, Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. Đối tượng chịu trách nhiệm thu thập, báo cáo thống kê là cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc.

Thông tư số 02/2018/TT-UBDT gồm có 09 loại biểu mẫu, thu thập các thông tin tập trung vào các lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo; Giao thông; Hộ nghèo và cận nghèo; Số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là người DTTS, số lượng và chất lượng cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp.


Các loại biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. So với Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2018, Thông tư số 02/2018/TT-UBDT đã rút gọn đáng kể về số lượng biểu mẫu thống kê (so với 30 biểu mẫu trước đây), trong đó đã loại bỏ một số biểu mẫu như số lượng, tỷ lệ người DTTS nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS, tham gia tàng trữ, mua bán trái phép hoặc các chất ma tuý, mua bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu, ly hôn, kết hôn, tảo hôn, số lượng Đảng viên, khiếu nại, tố cáo…

Trần Thị Diệu Hằng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 20/11/2018 Lượt xem : 112
Quay Về