Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:25 CH | 07/12/2016

Theo Quyết định 401/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, Kon Tum có 763 người có uy tín được phê duyệt theo Quyết định 18/TTg và 56/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí giao thực hiện chính sách năm 2016 là 1.778 triệu đồng.

1:08 CH | 07/12/2016

Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9855 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

3:46 CH | 26/11/2016

Ngày 22/11/2016, Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc có buổi làm việc về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách dân tộc năm 2016 tại tỉnh Kon Tum.

10:15 SA | 08/11/2016

Ngày 3-11-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016-2020.

10:06 SA | 08/11/2016

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố.

4:07 CH | 04/11/2016

Ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

3:19 CH | 03/11/2016

Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025.

3:27 CH | 02/11/2016

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3:10 CH | 02/11/2016

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2015.

2:32 CH | 02/11/2016

Trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách tỉnh năm 2016, ngày 14 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc tạm cấp cho ngân sách các huyện, thành phố và Ban Dân tộc tỉnh với kinh phí: 1.015 triệu đồng để triển khai thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Trang 10 trong 21Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối