Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:23 CH | 03/01/2019

Là một trong 03 huyện hưởng cơ chế Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách dân tộc nên tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện Đăk Glei ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

1:18 CH | 03/01/2019

Trong năm 2018, Đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh Kon Tum đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (Gọi là Quyết định 102) trong 02 năm 2016, 2017 tại 04 huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, KonPlong, Sa Thầy.

12:47 CH | 03/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 171 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 tỉnh Kon Tum. Từ ngày 04 đến ngày 12 tháng 12 năm 2018 Đoàn kiểm tra, giám sát số 03 đã kiểm tra các trung tâm dạy nghề và làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông.

1:47 CH | 20/11/2018

Ngày 05/11/2018 Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-UBDT quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT.

4:02 CH | 30/10/2018

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Diên Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và đề ra các giải pháp để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

4:39 CH | 23/10/2018

Ngày 22-10-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:37 SA | 23/10/2018

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND về thiết kế mẫu các loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

4:21 CH | 11/10/2018

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước giao năm 2018 thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện để Chương trình.

4:18 CH | 11/10/2018

Trong tháng 9-2018, cùng với các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, vận động giúp đồng bào các dân tộc biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

8:52 CH | 28/09/2018

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ngày 10-9-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trang 2 trong 21Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối