Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
5:09 CH | 14/08/2018

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

11:32 SA | 13/08/2018

Giai đoạn 2010-2017, với tổng kinh phí 640.951 triệu đồng, huyện Đăk Hà đã thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

2:09 CH | 25/07/2018

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện. Sáng ngày 24/7, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy.

3:17 CH | 06/07/2018

Sáng ngày 05/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội thảo vận động để đưa phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) vào kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện tổ chức UNICEF, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã được thụ hưởng Dự án.

3:06 CH | 06/07/2018

Ngày 26-6-2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025.

9:31 SA | 02/07/2018

Ngày 25-6-2018, UBND thành phố Kon Tum ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 1348/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa thành phố Kon Tum.

9:28 SA | 02/07/2018

Ngày 26-6-2018, UBND tỉnh Kon Tum có Văn bản số 1649/UBND-KGVX thống nhất việc tổ chức Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số 34/KH-BDT ngày 19/6/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:18 SA | 02/07/2018

Trong sáu tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, góp phần tạo ra bước chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn.

10:19 SA | 07/06/2018

Ngày 21-5-2018, Phòng Dân tộc huyện và Phòng Văn hóa, Thông tin huyện KonPlong ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện KonPlong giai đoạn 2017-2022

9:22 SA | 07/06/2018

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 31-5-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1348/KH-UBND để triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh.

Trang 2 trong 20Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối