Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
2:50 CH | 29/08/2018

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:57 CH | 23/08/2018

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

8:43 SA | 16/08/2018

Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

5:25 CH | 14/08/2018

Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 2049/KH-UBND thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020.

5:09 CH | 14/08/2018

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

11:32 SA | 13/08/2018

Giai đoạn 2010-2017, với tổng kinh phí 640.951 triệu đồng, huyện Đăk Hà đã thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

2:09 CH | 25/07/2018

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện. Sáng ngày 24/7, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy.

3:17 CH | 06/07/2018

Sáng ngày 05/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội thảo vận động để đưa phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) vào kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện tổ chức UNICEF, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã được thụ hưởng Dự án.

3:06 CH | 06/07/2018

Ngày 26-6-2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025.

9:31 SA | 02/07/2018

Ngày 25-6-2018, UBND thành phố Kon Tum ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 1348/KH-UBND của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa thành phố Kon Tum.

Trang 2 trong 20Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối