Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:48 CH | 08/07/2014

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam về việc xuất bản thêm 3 ấn phẩm báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ với số lượng 18.000 tờ/tháng từ năm 2015, theo văn bản số 5004/VPCP-KGVX ngày 07/7/2014 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó ấn phẩm Việt – Xơđăng có số lượng 14.000 tờ/tháng, Việt – Tày 2.500 tờ/tháng, Việt – Cơtu 1.500 tờ/tháng.

9:29 SA | 12/06/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

9:18 SA | 12/06/2014

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

10:05 SA | 26/08/2013

Tổ chức điều tra, khảo sát  về đời sống sản xuất và nhu cầu đầu tư, hỗ trợ tại các thôn, làng đồng bào DTTS thuộc khu vực I, II

2:49 CH | 22/08/2013

Ngày 20/8/2013 Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 398/QĐ-BDT, ngày 20/8/2013 của Ban Dân tộc về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Kon Plong, Đăk Glei, Tu Mơ Rông.

Trang 20 trong 20Đầu tiên    Trước   11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  Tiếp   Cuối