Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
2:13 CH | 10/12/2014
Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Ủy nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc quy định định mức hỗ trợ theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10:01 SA | 21/11/2014

Thực hiện Quyết định 2472/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cấp một số ấn phẩm Báo, Tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đến hết tháng 11/2014, hệ thống bưu điện toàn tỉnh đã thực hiện cấp phát 540.518 các loại báo, tạp chí thuộc 24 đầu báo, tạp chí đến đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 9 huyện, thành phố.

9:05 SA | 13/11/2014

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân tộc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 5/11/2014 Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 817/KH-BDT kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2014 do Ban Dân tộc tỉnh quản lý tại các thôn, xã ĐBKK trên địa bàn 14 xã thuộc 5 huyện, thành phố gồm: huyện Đăk GLei, huyện Ngọc Hồi, huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum

8:45 SA | 13/11/2014

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Ủy nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015”.

4:04 CH | 12/11/2014

Ngày 01-02/11/2014, tại Kon Tum, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị tọa đàm thực hiện Mô hình thí điểm về bình đẳng giới.

1:38 CH | 07/11/2014

Ngày 31/10/2014, tại Gia Lai, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tọa đàm bàn giải pháp tăng tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia trong hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

11:27 CH | 04/11/2014
Ngày 27/10/2014 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 793/KH-BDT về tiến hành thanh tra tại huyện Sa Thầy.

 

9:34 SA | 22/09/2014
Chiều ngày 11/9/2014, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ  phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ ký kết Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (Thông tư liên tịch).
9:19 SA | 22/09/2014

Ngày 12/9/2014 tại hội trường UBND huyện Kon Plông, Đoàn Thanh tra liên ngành đã công bố kết luận thanh tra theo Quyết định số 228/QĐ-BDT ngày 20/5/2014 của Ban Dân tộc về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II; Chính sách ưu đãi Người có công với Cách mạng và các chính sách xã hội từ nguồn kinh phí ủy quyền của Trung ương, nguồn kinh phí địa phương do Sở Lao động-TB&XH chuyển cho địa phương thực hiện nhiệm vụ; việc sử dụng kinh  phí thực hiện đề tài “Điều tra, thu thập và nghiên cứu biện pháp nuôi trồng, bảo tồn,  phát triển một số loài lan rừng có giá trị kinh tế, sinh thái tại Cao nguyên Măng Đen” theo hợp đồng số 11/HĐ-KHCN ngày 20/8/2012 tại UBND huyện Kon PLông và các đơn vị trực thuộc UBND huyện.

10:58 SA | 15/09/2014

Ngày 03/9/2014 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 611/KH-BDT về tiến hành thanh tra tại huyện Kon Rẫy.

Trang 20 trong 21Đầu tiên    Trước   12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  Tiếp   Cuối