Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
4:45 CH | 07/09/2018

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

4:22 CH | 07/09/2018

Toàn tỉnh có 9 huyện và 01 thành phố có 874 thôn (làng) với 102 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, công tác dân tộc đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

3:58 CH | 07/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-MTTQ-BTT ngày 25/6/2018; Thông báo số 56/TB-MTTQ-BTT ngày 25/7/2018; từ ngày 14/8/2018 đến ngày 30/8/2018 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn 4 huyện: Sa Thầy, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei.

2:50 CH | 29/08/2018

Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

10:57 CH | 23/08/2018

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 3682/BNV-TL về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

8:43 SA | 16/08/2018

Ngày 07 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

5:25 CH | 14/08/2018

Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 2049/KH-UBND thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020.

5:09 CH | 14/08/2018

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

11:32 SA | 13/08/2018

Giai đoạn 2010-2017, với tổng kinh phí 640.951 triệu đồng, huyện Đăk Hà đã thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước làm thay đổi diện mạo và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

2:09 CH | 25/07/2018

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTr ngày 28/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc UBND huyện. Sáng ngày 24/7, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Kon Rẫy.

Trang 3 trong 21Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối