Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:12 CH | 06/06/2018

Trong 02 ngày 31/5 và 01/6, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hồ Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum và tham mô hình trồng rau, hoa và cây dược liệu tại xã Đăk Long, huyện KonPlong. Tham gia cùng đoàn có 23 đại biểu đại diện cho các sở, ngành; Phòng Dân tộc huyện và cán bộ là chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

9:03 CH | 31/05/2018

Song song với việc tổ chức cho các đại biểu học tập lý thuyết tập trung tại tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức cho đại biểu đi thực hành thực tế tại các Mô hình sản xuất giỏi, mô hình trồng, chăm sóc cây dược liệu tại cơ sở để kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện cho các đại biểu tiếp thu tốt những kiến thức đã được học để ứng dụng vào thực tế sản xuất của từng hộ gia đình, cộng đồng.

8:40 CH | 31/05/2018

Ngày 21/5/2018, Liên ngành Sở Xây dựng, Ban Dân tộc hướng dẫn về công tác duy tu, bảo dưỡng công trình xây dựng sau đầu tư tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3:06 CH | 29/05/2018

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCCTĐTBL, ngày 03-01-2018 của Ban Tổ chức Chương trình “Điểm tựa bản làng” về bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa bản làng”; Quyết định số 435/QĐ-UBND, ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín cho Chương trình “Điểm tựa bản làng”;

8:40 SA | 25/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2022 giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày 27-4-2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác dân tộc trên địa bàn huyện) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H'Drai (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác văn hóa, thông tin) ban hành Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện.

7:43 SA | 18/05/2018

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 23-4-2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

10:38 CH | 17/05/2018

Ngày 17/4//2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2018.

10:34 CH | 17/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngày 16/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

9:57 CH | 17/05/2018

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian đến. Ngày 02-04-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

9:19 CH | 17/05/2018

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trang 3 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối