Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
9:28 SA | 02/07/2018

Ngày 26-6-2018, UBND tỉnh Kon Tum có Văn bản số 1649/UBND-KGVX thống nhất việc tổ chức Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số 34/KH-BDT ngày 19/6/2018 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:18 SA | 02/07/2018

Trong sáu tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, địa phương, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, góp phần tạo ra bước chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn.

10:19 SA | 07/06/2018

Ngày 21-5-2018, Phòng Dân tộc huyện và Phòng Văn hóa, Thông tin huyện KonPlong ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện KonPlong giai đoạn 2017-2022

9:22 SA | 07/06/2018

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 31-5-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1348/KH-UBND để triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh.

1:12 CH | 06/06/2018

Trong 02 ngày 31/5 và 01/6, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hồ Thanh Tân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum và tham mô hình trồng rau, hoa và cây dược liệu tại xã Đăk Long, huyện KonPlong. Tham gia cùng đoàn có 23 đại biểu đại diện cho các sở, ngành; Phòng Dân tộc huyện và cán bộ là chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

9:03 CH | 31/05/2018

Song song với việc tổ chức cho các đại biểu học tập lý thuyết tập trung tại tỉnh, Ban Dân tộc đã tổ chức cho đại biểu đi thực hành thực tế tại các Mô hình sản xuất giỏi, mô hình trồng, chăm sóc cây dược liệu tại cơ sở để kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện cho các đại biểu tiếp thu tốt những kiến thức đã được học để ứng dụng vào thực tế sản xuất của từng hộ gia đình, cộng đồng.

8:40 CH | 31/05/2018

Ngày 21/5/2018, Liên ngành Sở Xây dựng, Ban Dân tộc hướng dẫn về công tác duy tu, bảo dưỡng công trình xây dựng sau đầu tư tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3:06 CH | 29/05/2018

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/BTCCTĐTBL, ngày 03-01-2018 của Ban Tổ chức Chương trình “Điểm tựa bản làng” về bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa bản làng”; Quyết định số 435/QĐ-UBND, ngày 05/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín cho Chương trình “Điểm tựa bản làng”;

8:40 SA | 25/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2022 giữa Ban Dân tộc và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngày 27-4-2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác dân tộc trên địa bàn huyện) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H'Drai (được giao nhiệm vụ theo dõi công tác văn hóa, thông tin) ban hành Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện.

7:43 SA | 18/05/2018

Thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngày 23-4-2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trang 3 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối