Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
10:38 CH | 17/05/2018

Ngày 17/4//2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2018.

10:34 CH | 17/05/2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngày 16/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

9:57 CH | 17/05/2018

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian đến. Ngày 02-04-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

9:19 CH | 17/05/2018

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2:33 CH | 16/05/2018

Ngày 05 tháng 03 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

2:30 CH | 16/05/2018

Năm 2017, Tỉnh Kon Tum được Trung ương bố trí phân bổ 12.000 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen (năm tài khóa 2016) để đầu tư xây dựng 6 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:35 CH | 16/01/2018

Ngày 05/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Trong đó, trẻ em mẫu giáo ở xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và miền núi; thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là một trong những đối tượng thụ hưởng chính của chính sách này.

10:01 SA | 11/01/2018

Từ năm 2013 đến 2017, nguồn ngân sách tỉnh đã bố trí và giao cho Ban Dân tộc 3.004 triệu đồng để phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thăm quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào DTTS.

10:23 SA | 05/01/2018

Ngày 26/12/2017, Uỷ ban Dân tộc đã có văn bản số 1426/UBDT-CSDT ngày 26/12/2017 hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2017.

10:18 SA | 05/01/2018

Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/12/2017.

Trang 4 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối