Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
1:04 CH | 26/09/2017

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 941a/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”.

10:06 CH | 24/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2425/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg , ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12:03 CH | 10/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2426/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020.

9:39 SA | 26/08/2017

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

7:19 SA | 07/08/2017

Ngày 21 tháng 7 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

7:54 SA | 24/07/2017

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

9:28 SA | 05/07/2017

Theo đó, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc giai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

4:53 CH | 04/07/2017

Ngày 03/7/2017 tại trụ sở Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Kon Tum, Viện Nghiên cứu Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum tổ chức buổi Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Thực trạng thu nhập và mức sống Người cao tuổi các DTTS tỉnh Kon Tum”.

1:15 CH | 30/06/2017

Theo đó, ngày 20 tháng 6 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 1576/UBND-NNTN về việc tạm thời áp dụng Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 để thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

3:59 CH | 29/06/2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Trang 6 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối