Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
9:50 SA | 24/05/2017

Ngày 09/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

9:18 SA | 15/05/2017

Ngày 03/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1166/UBND-KGVX triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg, ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số".

3:30 CH | 12/05/2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

10:48 SA | 08/05/2017

Ngày 04/5/2017 tại trụ sở UBND huyện Đăk Glei, Phòng Dân tộc huyện Đăk Glei đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Phòng Dân tộc với các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện.

10:50 SA | 04/05/2017

Sáng ngày 03/5/2017, được sự ủy quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chí Lại Xuân Nghị, Trưởng phòng thuộc Vụ Pháp chế - Trưởng đoàn kiểm toán tại Kon Tum chủ trì công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135-II năm 2014 của 09 tỉnh, trong đó có tỉnh Kon Tum.

3:31 CH | 21/04/2017

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, giai đoạn 2017-2020.

3:22 CH | 21/04/2017

Ngày 18/4/2017, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đ/c Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát các chuyên đề tại xã Măng Ri, xã Tê Xăng huyện Tu Mơ Rông, trong đó Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về kết quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2014 - 2016;

4:25 CH | 28/03/2017

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 766/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:23 CH | 21/02/2017

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2017.

8:34 SA | 08/02/2017

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 huyện Kon Rẫy có 59 người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trang 7 trong 20Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối