Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
4:59 CH | 06/11/2017

UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2961/UBND-NNNT ngày 02/11/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3:15 CH | 06/11/2017

Ngày 03/11, tại TP. Pleiku, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên “Tiềm năng và những vấn đề”. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai; đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

9:51 SA | 04/11/2017

Ngày 30-10-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 76 triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020.

1:19 CH | 02/11/2017

Căn cứ Kế hoạch số 2426/KH-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020. Theo đó, ngày 25-10-2017 Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1976 triển khai Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017- 2020.

3:56 CH | 27/10/2017

Ngày 10/10/2017, UBND huyện Đăk Glei ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

10:49 SA | 06/10/2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 941b/QĐ-UBND và Quyết định số 941c/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu và Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

3:09 CH | 27/09/2017

UBND huyện Kon Rẫy vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 tổ chức Hội nghị chuyên đề và triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017 trên địa bàn huyện.

1:04 CH | 26/09/2017

Ngày 20/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 941a/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”.

10:06 CH | 24/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2425/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg , ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

12:03 CH | 10/09/2017

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2426/KH-UBND triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020.

Trang 7 trong 21Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối