Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
2:11 CH | 20/01/2017

Ngày 16/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”.

10:45 SA | 19/01/2017

Từ ngày 05/01 đến ngày 13/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô. Tham gia cùng Đoàn còn có lãnh đạo phòng PA 88 Công an tỉnh Kon Tum.

4:28 CH | 13/01/2017

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

1:25 CH | 07/12/2016

Theo Quyết định 401/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, Kon Tum có 763 người có uy tín được phê duyệt theo Quyết định 18/TTg và 56/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí giao thực hiện chính sách năm 2016 là 1.778 triệu đồng.

1:08 CH | 07/12/2016

Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9855 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

3:46 CH | 26/11/2016

Ngày 22/11/2016, Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc có buổi làm việc về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách dân tộc năm 2016 tại tỉnh Kon Tum.

10:15 SA | 08/11/2016

Ngày 3-11-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016-2020.

10:06 SA | 08/11/2016

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố.

4:07 CH | 04/11/2016

Ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

3:19 CH | 03/11/2016

Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025.

Trang 8 trong 20Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối