Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
3:22 CH | 21/04/2017

Ngày 18/4/2017, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đ/c Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát các chuyên đề tại xã Măng Ri, xã Tê Xăng huyện Tu Mơ Rông, trong đó Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về kết quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giai đoạn 2014 - 2016;

4:25 CH | 28/03/2017

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 766/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:23 CH | 21/02/2017

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Kon Tum năm 2017.

8:34 SA | 08/02/2017

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 huyện Kon Rẫy có 59 người có uy tín được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2:11 CH | 20/01/2017

Ngày 16/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”.

10:45 SA | 19/01/2017

Từ ngày 05/01 đến ngày 13/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô. Tham gia cùng Đoàn còn có lãnh đạo phòng PA 88 Công an tỉnh Kon Tum.

4:28 CH | 13/01/2017

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

1:25 CH | 07/12/2016

Theo Quyết định 401/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, Kon Tum có 763 người có uy tín được phê duyệt theo Quyết định 18/TTg và 56/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí giao thực hiện chính sách năm 2016 là 1.778 triệu đồng.

1:08 CH | 07/12/2016

Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9855 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

3:46 CH | 26/11/2016

Ngày 22/11/2016, Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc có buổi làm việc về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách dân tộc năm 2016 tại tỉnh Kon Tum.

Trang 8 trong 20Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối