Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
3:27 CH | 02/11/2016

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3:10 CH | 02/11/2016

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2015.

2:32 CH | 02/11/2016

Trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách tỉnh năm 2016, ngày 14 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc tạm cấp cho ngân sách các huyện, thành phố và Ban Dân tộc tỉnh với kinh phí: 1.015 triệu đồng để triển khai thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

1:31 CH | 07/10/2016

Ngày 28/9/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum.

9:25 SA | 12/09/2016

Để hiểu rõ hơn về nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phóng viên đài PT-TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

3:25 CH | 26/08/2016

Ngày 23/8/2016 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết được ban hành tiếp tục thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số, là sự tiếp nối thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 03-12-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII “về nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015”.

1:37 CH | 26/08/2016

Là một trong 02 huyện nghèo của tỉnh Kon Tum được hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ nên việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; đặc biệt là chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6:57 SA | 25/08/2016

Ngày 22 tháng 8 năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH về việc Phê duyệt kết quả Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

4:44 CH | 22/08/2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

4:12 CH | 22/08/2016

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh theo dõi thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 9 trong 20Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối