Bạn đang ở :   Tin tức - Sự kiện > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
10:15 SA | 08/11/2016

Ngày 3-11-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2016-2020.

10:06 SA | 08/11/2016

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thôn và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố.

4:07 CH | 04/11/2016

Ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg về Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

3:19 CH | 03/11/2016

Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025.

3:27 CH | 02/11/2016

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3:10 CH | 02/11/2016

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBND phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn ĐBKK trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2015.

2:32 CH | 02/11/2016

Trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách tỉnh năm 2016, ngày 14 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc tạm cấp cho ngân sách các huyện, thành phố và Ban Dân tộc tỉnh với kinh phí: 1.015 triệu đồng để triển khai thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

1:31 CH | 07/10/2016

Ngày 28/9/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum.

9:25 SA | 12/09/2016

Để hiểu rõ hơn về nội dung Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh Kon Tum, phóng viên đài PT-TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

3:25 CH | 26/08/2016

Ngày 23/8/2016 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết được ban hành tiếp tục thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số, là sự tiếp nối thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 03-12-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII “về nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2015”.

Trang 9 trong 20Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối