TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS năm 2017

Ngày 7/12/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017.

Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số năm 2017 là sự kiện chính trị quan trọng để Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tôn vinh, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc đại diện trong đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Là dịp để người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu giao lưu, trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu đồng bào các dân tộc thiểu số trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Lễ tuyên dương là nơi để đại biểu kiến nghị, đề xuất tâm tư, nguyện vọng chính đáng trên các mặt đời sống xã hội đối với Đảng, Nhà nước; là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất nhất ý chí và hành động, tích cực thực hiện đường lối, chính sách dân tộc, tạo niềm tin trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đại biểu dự lễ tuyên dương là những tấm gương thật sự xuất sắc, tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo sức lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự lễ tuyên dương lần này có 500 đại biểu là người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số do các Bộ ngành và các tỉnh thành phố chọn cử và 200 đại biểu khách mời. Trong Chương trình Lễ tuyên dương từ ngày 17 đến ngày 19/12/2017 có các nội dung vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham quan Khu Nhà sàn Bác Hồ; dâng hương tại đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ; tham gia tọa đàm “Chính sách Dân tộc và những giải pháp để phát triển vùng dân tộc và miền núi”; Chương trình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt Đại biểu tiêu biểu; gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội và tham quan tòa nhà Quốc hội và dự Lễ Tuyên dương chính thức vào sáng ngày 19/12/2017.

Việc tổ chức Lễ tuyên dương là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt đối với vùng dân tộc và miền núi. Tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động cách mạng của cộng đồng các dân tộc và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về chính sách dân tộc và đại đoàn toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước.

Nguyễn Thanh Hưng

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 15/12/2017 Lượt xem : 309
Quay Về