Bạn đang ở :   Văn bản mới
    Đăng Nhập
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CV triệu tập đại biểu dự Hội nghị biểu dương hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2017

 Tải về tại đây

Công văn số 124/BDT-VP ngày 10/3/2017 triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu có thành tích trên các  lĩnh vực năm 2017

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 10/03/2017 Lượt xem : 2294
Quay Về