Bạn đang ở :   Văn bản mới
    Đăng Nhập
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn 478/BDT-CSDT ngày 01/9/2017 của Ban Dân tộc

 

Công văn số 478/BDT-CSDT ngày 01/9/2017 về việc rà soát, khẳng định số liệu, nhu cầu hỗ trợ các nội dung xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Tải về

Dự thảo Đề án - Tải về

Đăng bởi : Ban Dân tộc Ngày đăng : 01/09/2017 Lượt xem : 362
Quay Về